About us

—–

Lokacije kompanije


—–

Istorijat


—–

Organizaciona struktura


—–

Strategija razvojaToza Marković

Lokacija kompanije

Kikinda se nalazi na severu Srbije; na tromeđi srpskog, rumunskog i mađarskog dela Banata. Grad ima 37.676 stanovnika. Sa još devet naseljenih mesta – sela; Opština Kikinda broji blizu 59.329 žitelja. Razvijena poljoprivreda, industrija građevinskog materijala, metalska i hemijska industrija čine Kikindu značajnim privrednim, trgovačkim i turističkim regionom. Ona je centar i sedište Severobanatskog okruga.

Istorijat

Kompanija “TOZA MARKOVIĆ” d.o.o. Kikinda je najveći i najstariji proizvođač građevinskog materijala od pečene gline u Srbiji; istovremeno i najveća ciglarska kompanija u jugoistočnoj Evropi. Firmu je osnovao Mihael Bohn 1866. godine, rodonačelnik ciglarstva i creparstva na ovim prostorima, zbog čega Kikinda i slovi kao PRESTONICA CREPA I KERAMIKE, odnosno centar ciglarske industrije u Srbiji.

Kompanija “TOZA MARKOVIĆ” egzistirala je i uspešno poslovala u više zemalja i državnih sistema, deleći put Vojvodine i grada Kikinde, bivajući u sastavu: Ugarske; Austro-Ugarske; Kraljevine Srbije; Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca; Kraljevine Jugoslavije; Nemačkog Banata; Federativne Narodne Republike Jugoslavije; Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije; Savezne Republike Jugoslavije.

Preduzeće je vremenom menjalo ime :

-“Braća Bohn” do 1944 godine;

-Industrija cigle i crepa “Toza Marković” do 1959 godine;

-Industrija građevinskog materijala “Toza Marković” do 1993 godine;

-Deoničarsko društvo “Toza Marković” do 1998 godine;

-Akcionarsko društvo “Toza Marković” od jula 1998.,

-Vlasnička transformacija (privatizacija), ostvarena je 2006. godine po važećem zakonu.

-“Toza Marković” d.o.o. od avgusta 2016 do danas.

Organizaciona struktura

“TOZA MARKOVIĆ”d.o.o. Kikinda je najveći izvoznik građevinskog materijala od pečene gline. Ceo industrijski kompleks “Toze Marković”obuhvata površinu od 214 ha. Od nadaleko poznate Kikindske gline nastaju ekološki čisti, prirodni materijali, koji značajno doprinose zdravom stanovanju, bioklimi i toplini porodičnog doma.

 

“TOZA MARKOVIĆ” d.o.o., raspolaže organizacionom strukturom sledećeg sastava :

 

1.Pogon 1 (Glinokop) – eksploatacija, prerada i proizvodnja gline;

 

2.Pogon 2 (Gruba Keramika) – proizvodnja grube keramike (krovni pokrivač- crep i blokovska roba);

 

3.Pogon 3 (Fina Keramika) – proizvodnja fine keramike ( keramičke zidne i podne pločice, kompoziti, dekorisane pločice; bordure i listele postupkom trećeg paljenja, frite);

 

4.Pogon 4 – Održavanje pogonske spremnosti proizvodnih jedinica, izrada rezervnih delova, unutrašnji transport;

 

5.Uprava sa šest sektora: Sektor unutrašnje trgovine; Sektor spoljne trgovine; Marketing sektor; Finansijski sektor; Razvojni sektor i Sektor pravnih i Opštih poslova.

Strategija razvoja

Shodno kompletnom tržišnom nastupu i poslovnoj politici, kompanija “Toza Marković” veliki značaj polaže na razvoj. Počevši još 1996. godine da radi na strateškom razvoju, kompanija je ušla u ciklus godišnjih ulaganja, i to iz sopstvenih fondova, bez kreditnog zaduživanja u: nove programe, nove tehnologije i proširenje asortimana. Te godine je započeta nova razvojna strategija – dinamičan investicioni ciklus, kojim se znatno povećava proizvodna konkurentnost i izvozna sposobnost kompanije; učvršćuje pozicija lidera u jugoslovenskoj industriji građevinskog materijala.

 

Do sada je u okviru programa realizovano više velikih investicija okvirne vrednosti 25 miliona evra :

 

– 1996. – otvoren pogon za izradu dekorativnih keramičkih pločica postupkom “trećeg paljenja”;

 

– 1997. – otvoren novi pogon za proizvodnju keramičkih sinter podnih pločica;

 

– 1998. – otvoren novi pogon za primarnu preradu gline;

 

– 2000/2001. – pokrenute dve nove automatske linije za proizvodnju crepa;

 

– 2000/2001. – nabavljena oprema za izradu i konfekcioniranje kompozita keramičkih pločica;

 

– 2002. – pokrenuta nova automatska linija za proizvodnju monoporoznih zidnih pločica velikog formata, vredna 5 miliona evra, kapaciteta 1,5 milion m˛ godišnje;

 

– 2008. – otvoren novi pogon za proizvodnju i automatizaciju žljebnjaka i specijalnih komada crepa;

 

– 2008. – pokrenuta linija za automatsko pakovanje i silikonizaciju crepa;

 

– 2009/2010 – pokrenute dve nove linije za automatizaciju slaganja crepa na vagone i sušare;

 

– 2009/2010 – prošireni proizvodni kapaciteti u okviru fine keramike za proizvodnju velikih formata (25×50 i 30×60);

 

– 2010 – licencirana proizvodnja novih zidnih i podnih pločica u saradnji sa italijanskim i španskim tehnolozima.

 

Ulaganja se nastavljaju, a planovi za budućnost i strateški razvoj su uvek među prioritetima kompanije “Toza Marković”.

Promotivne aktivnosti

U sklopu promocije “Toze Marković”, kao velikog proizvođača glinenih proizvoda postoji širok spektar aktivnosti nastupa na tržištu. Kompanija “Toza Marković” prisutna je na izložbama i sajmovima građevinarstva (Beograd, Banja Luka, Bukurešt, Temišvar i dr), ali organizuje i brojne preskonferencije, prezentacije na stovarištima, u salonima keramike, na internetu… Korisnicima i kupcima su dostupni elektronski i štampani mediji, posebno izrađen program za komadno i finansijsko izračunavanje potrebnih količina crepa za sve tipove krovnih površina, kao i kataloški materijal sa svim neophodnim uputstvima za projektante i izvođače radova.

 

“Toza Marković” je potvrdu za kvalitet dobio nebrojeno puta od zadovoljnih korisnika. Nagrade su potvrda za vrhunski kvalitet i znak da idemo u dobrom pravcu. Milioni zadovoljnih korisnika i brojni stručnjaci u žirijima, već godinama prepoznaju vrednost proizvoda naše kompanije.

 

Nagrade koje smo dobili :

 

– Zlatna medalja za kvalitet crepa na Svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine – prva potvrda robne marke;

 

– Orden Svetog Save prvog reda 2000. godine – najviše priznanje Srpske pravoslavne crkve za obnovu manastira, crkava i konaka;

 

– Apsolutni šampion kvaliteta – Novosadski sajam;

 

– Nova vizura i Grand Prix – Beogradski sajam;

 

– Zlatna libela – Banjalučki sajam;

 

– Zlatna Američka nagrada za kvalitet;

 

– Comite Cap Anamur – visoko priznanje istoimene ugledne međunarodne humanitarne organizacije iz Kelna 1998. godine;

 

– Biznis partner 1996., 1999. i 2004. godine;

 

– Ruža zeps – Zenički sajam;

 

– Zeleni list za doprinos ekologiji;

 

– Vukova nagrada – najviše priznanje u Srbiji u oblasti kulture;

 

– Ktitor – zadužbinar spomen hrama Svetog Save na Vračaru – priznanje njegove svetosti Patrijarha Pavla;

 

– Pehar šampiona kvaliteta – za stalnost kvaliteta i visok domet proizvoda od gline – najviše priznanje Leskovačkog sajma;

 

– Zlatni visak – za kolekciju keramičkih proizvoda od gline Mozaik;

 

– Zlatna statua za strateški menadžment – Privredne komore Vojvodine i agencije Media Invest;

 

– 200 najvećih preduzeća u Srbiji – po rangiranju u ediciji Ekonomske politike, na osnovu podataka ZOP i NBJ.