Зидне плочице
AUGUSTA GEOMETRIC MAT
Димензије: 25x50цм

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА ФОРМАТА 25×50

Врста производа

Глазиране керамичке плочице, суво пресоване, из групе Б ИИИ стандарда СРПС ЕН 14411:2015
са упијањем воде Еб > 10%, прилог К

Тип плочице:

Зидна плочица

Намена:

За облагање Глазиране керамичке плочице намењене за облагање унутрашњих површина зидова

Димензија

250 x 500 мм; дебљина 9,5 мм

ЗИДНЕ ПЛОЧИЦЕ формат 250 x 500 x 9,5 мм
Редни бр.ОписЈединица мереКоличина
1.Број комада у кутијикомада13
2.m2 у кутијим21,62
3.маx. тежина 1 кутијекг27,5
4.Број кутија на палетикомада36
5.Укупна тежина на палетикг990
6.Димензија палетецм115 x 82
7.Тежина празне палетекг15
8.m2 на палетиm258,32