Locations

Locations

Toza Marković
Toza Marković

Lokacija kompanije

Kikinda se nalazi na severu Srbije; na tromeđi srpskog, rumunskog i mađarskog dela Banata. Grad ima 37.676 stanovnika. Sa još devet naseljenih mesta – sela; Opština Kikinda broji blizu 59.329 žitelja. Razvijena poljoprivreda, industrija građevinskog materijala, metalska i hemijska industrija čine Kikindu značajnim privrednim, trgovačkim i turističkim regionom. Ona je centar i sedište Severobanatskog okruga.

-----

Lokacije kompanije

-----

Istorijat

-----

Organizaciona struktura

-----

Strategija razvoja