Подне плочице
ЕОС
Димензије: 33x33цм

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА ФОРМАТА 33×33

Врста производа

Суво пресоване подне керамичке плочице

са ниским упијањем воде 0,5%˂Еб≤3%, груба Биб, прилог Х, СРПС ЕН 14411:2015

Тип плочице:

Подна плочица

Намена:

За облагање  унутрашњих и спољашњих површина подова

Димензија

330 x 300 мм; дебљина 8 мм

ПОДНЕ ПЛОЧИЦЕ формат 330 x 330 x 8 мм
Редни бр.ОписЈединица мереКоличина
1.Број комада у кутијикомада15
2.m2 у кутијиm21,63
3.маx. тежина 1 кутијекг28,5
4.Број кутија на палетикомада40
5.Укупна тежина на палетикг1.140
6.Димензија палетецм115 x 82
7.Тежина празне палетекг12
8.m2 на палетиm265,2