Istorijat

Kompanija “TOZA MARKOVIĆ” d.o.o. Kikinda je najveći i najstariji proizvođač građevinskog materijala od pečene gline u Srbiji; istovremeno i najveća ciglarska kompanija u jugoistočnoj Evropi. Firmu je osnovao Mihael Bohn 1866. godine, rodonačelnik ciglarstva i creparstva na ovim prostorima, zbog čega Kikinda i slovi kao PRESTONICA CREPA I KERAMIKE, odnosno centar ciglarske industrije u Srbiji.
Kompanija “TOZA MARKOVIĆ” egzistirala je i uspešno poslovala u više zemalja i državnih sistema, deleći put Vojvodine i grada Kikinde, bivajući u sastavu: Ugarske; Austro-Ugarske; Kraljevine Srbije; Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca; Kraljevine Jugoslavije; Nemačkog Banata; Federativne Narodne Republike Jugoslavije; Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije; Savezne Republike Jugoslavije.

Preduzeće je vremenom menjalo ime :

“Braća Bohn” do 1944 godine;
Industrija cigle i crepa “Toza Marković” do 1959 godine;
Industrija građevinskog materijala “Toza Marković” do 1993 godine;
Deoničarsko društvo “Toza Marković” do 1998 godine;
Akcionarsko društvo “Toza Marković” od jula 1998.,
Vlasnička transformacija (privatizacija), ostvarena je 2006. godine po važećem zakonu.
“Toza Marković” d.o.o. od avgusta 2016 do danas.

https://youtu.be/_L0t7emZsRA

Toza Marković

Lokacija kompanije

Kikinda se nalazi na severu Srbije; na tromeđi srpskog, rumunskog i mađarskog dela Banata. Grad ima 37.676 stanovnika. Sa još devet naseljenih mesta – sela; Opština Kikinda broji blizu 59.329 žitelja. Razvijena poljoprivreda, industrija građevinskog materijala, metalska i hemijska industrija čine Kikindu značajnim privrednim, trgovačkim i turističkim regionom. Ona je centar i sedište Severobanatskog okruga.