Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt
Toza Marković Kikinda

KLASSIK PREMIUM

•Dimenzije: 421 x 251 mm
•Pokrivne dimenzije: 360 x 210 mm
•Masa: 2,75 kg
•Razmak letava: cca 300-360 mm
•Za 1m² krova potrebno je 12,5-15 komada crepa.
•Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.


• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova (crep se postavlja pravolinijski).
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

SPECIJALNI KOMADI CREPA


Ventilacioni crep Klassik Premium


Snegobranski crep Klassik Premium


Završni desni crep Klassik Premium


Završni levi crep Klassik Premium


Trokraki žljebnjak – TKS 182


Završni žljebnjak ZSG-182


Čeona ploča FP-182


Žljebnjak M-185


Žljebnjak M-184


Završni levi žljebnjak ZLS-184

Završni desni žljebnjak ZDS-184

Prelazni žljebnjak PS-182

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.


Zbirni katalog
Toza Marković Kikinda