POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

“Toza Marković” d.o.o. – Kikinda, kao preduzeće koje svoj proizvodni program razvija uz nesebičnu pomoć prirode, ima posebnu obavezu i čast da bude lider i u oblasti očuvanja životne sredine.

Politika “Toze Marković”d.o.o. je da projektuje, proizvodi i distribuira svoje proizvode i usluge, rukuje materijalima i odlaže ih bez stvaranja neprihvatljivog rizika za zdravlje i sigurnost ljudi i njihove životne sredine.

U tom cilju će kompanija biti privržena sledećim principima :

-Stvoriti i održavati programe za osiguranje poštovanja postojećih zakona i obavestiti sve zaposlene o postojanju i poštovanju ovih zakona;

-Stvoriti i sprovoditi sopstvena pravila tamo gde ne postoje zakonski propisi ili gde oni ne pružaju dovoljnu zaštitu;

-Obavljati svoje aktivnosti na način koji će doprinositi neprekidnom unapređenju očuvanja životne sredine;

-Prilikom razvoja novih proizvoda voditi računa o mogućim uticajima na životnu sredinu;

-Štedeti resurse i energiju, minimalizovati upotrebu štetnih materija i količinu štetnih otpada;

-U skladu sa svojim mogućnostima podržati napore lokalne zajednice za unapređenje zaštite životne sredine;

-Obrazovati sve zaposlene i korisnike svojih usluga, kao bi doprineli širenju svesti očuvanje životne sredine.