Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt
Toza Marković Kikinda

PREMIUM KIKINDA CREP

• Dimenzije: 421 x 251 mm
• Pokrivne dimenzije: 360 x 210 mm
• Masa: 2,75 kg
• Razmak letava: cca 300-360 mm
• Za 1 m² krova potrebno je 12,5-15 komada crepa.
• Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.
• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa (crep se može postaviti pravolinijski ili smaknuto 

• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

SPECIJALNI KOMADI CREPA


Ventilacioni crep Premium Kikinda


Snegobranski crep Premium Kikinda


Završni desni crep Premium Kikinda


Završni levi crep Premium Kikinda


Čeona ploča FP-182


Završni žljebnjak ZSG-182


Žljebnjak M-185


Trokraki žljebnjak – TKS 182


Prelazni žljebnjak PS-182


Završni žljebnjak ZSG-182

Žljebnjak M-185

Trokraki žljebnjak – TKS 182

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.


Zbirni katalog
Toza Marković Kikinda