Crep Banat M-997

Opis
Falcovani crep od gline sa ravnom vidnom površinom, model BANAT, oznaka M-997. Namena proizvoda je pokrivanje krova sa nagibom. Oblikuje se od glinene mase i proizvodi se u prirodnoj boji. Postupak proizvodnje uslovljava neznatne razlike u boji koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda. Po kvalitetu razvrstava se u PRVU i PSN klasu. U cilju potpune funkcionalnosti krovnih površina uz ovaj model proizvode se fazonski komadi crepa: završni desni crep, završni levi crep, polovina završnog desnog crepa, polovina završnog levog crepa, ventilacioni crep, snegobranski crep, antenski crep i žljebnjak.
Dimenzije: 400 x 230 mm
Pokrivne dimenzije: 290-200x190mm
Masa : 2,5kg
Razmak letava: 290 – 200 mm

Za 1m2 krova potrebno je 18,2 komada crepa pri zarmaku letava od 290 mm i 26,3 komada crepa pri zarmaku letava od 200mm.

Uputstvo za pravilno postavljanje:

U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 25⁰. Preporučuje se postavljanje crepa na razmaku letava od 290 mm. Konstrukcijom crepa omogućeno je postavljanje crepa i na razmake letava do 200 mm. Krov se pokriva sa desne na levo počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sldeći red pomerati za polovinu širine crepa. U slučaju potrebe, omogućeno je pričvršćivanje crepa za letve zakivanjem.

GARANCIJA: 50 godina