Crep Holandez M-993

Opis
Falcovani crep od gline sa valom, model Holandez, oznaka M-993. Crep je dizajniran tako da se lako i brzo ugrađuje na svaki krov. Namena proizvoda je pokrivanje krova.. Oblikuje se od glinene mase i proizvodi se u prirodnoj boji. Postupak proizvodnje uslovljava neznatne razlike u boji koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda. Po kvalitetu razvrstava se u PRVU i PSN klasu.
U cilju potpune funkcionalnosti krovnih površina uz ovaj model preporučuju se fazonski komadi crepa.

Dimenzije: 400 x 245 mm
Pokrivne dimenzije: 330 x 190 mm
Masa: 2,6 kg
Razmak letava: 330 mm

Za 1m2 krova potrebno je 16 komada crepa.

Uputstvo za pravilno postavljanje:
U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22⁰. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa. Polovine crepova dobijaju se sečenjem celih crepova na licu mesta. Pri postavljanju crepa mora se voditi računa da nosevi crepa potpuno naležu na letve, a istovremeno donji deo sasvim nalegne na gornji deo donjeg reda crepa. U slučaju potrebe, omogućeno je vezivanje crepa žicom za letve. Učvršćivanje crepa je potrebno zbog dejstva vetra da ga ne bi podigao i doveo u drugi položaj.

GARANCIJA: 50 godina