Crep Velika Kikinda M-333

Duplo falcovan crep od gline model Velika Kikinda, oznaka M 333. Jedan od najstarijih falcovanih modela crepa, koji je i dalje vrlo aktuelan zbog svog atraktivnog izgleda na krovu. Namena proizvoda je pokrivanje krova sa nagibom. Oblikuje se od glinene mase i proizvodi se u prirodnoj boji. Postupak proizvodnje uslovljava neznatne razlike u boji koje ne ugrožavaju kvalitet proizvoda. Po kvalitetu razvrstava se u PRVU i PSN klasu.

U cilju potpune funkcionalnosti krovnih površina uz ovaj model proizvode se specijalne vrste crepova (fazonski crepovi): završni levi crep, završni desni crep, polucrep, ventilacioni crep, snegobranski crep, antenski crep, žljebnjak

Dimenzije : 400 x 240 mm
Pokrivne dimenzije : 340 x 200 mm
Masa : 2,5 kg
Razmak letava : 335 mm
Za 1m2 krova potrebno je 14,7 komada crepa.

Uputstvo za pravilno postavljanje:
U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22⁰. Krov se pokriva sa desne na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa. U slučaju potrebe, omogučeno je vezivanje crepa žicom za letve.

GARANCIJA: 50 godina