Image Alt

KLASIK PREMIUM

Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.

KLASSIK PREMIUM

•Dimenzije: 421 x 251 mm
•Pokrivne dimenzije: 360 x 210 mm
•Masa: 2,75 kg
•Razmak letava: cca 300-360 mm
•Za 1m² krova potrebno je 12,5-15 komada crepa.
•Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.

• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova (crep se postavlja pravolinijski).
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

SPECIJALNI KOMADI CREPA

Ventilacioni crep Klassik Premium

Snegobranski crep Klassik Premium

Završni desni crep Klassik Premium

Završni levi crep Klassik Premium

Trokraki žljebnjak - TKS 182

Završni žljebnjak ZSG-182

Čeona ploča FP-182

Žljebnjak M-185

Žljebnjak M-184

Završni levi žljebnjak ZLS-184

Završni desni žljebnjak ZDS-184

Prelazni žljebnjak PS-182

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.