Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt
Toza Marković Kikinda

TIP M – 272

• Dimenzije: 400 x 225 mm
• Pokrivne dimenzije: 330 x 180 mm
• Masa: 2,3 kg
• Razmak letava: cca 330 mm
• Za 1m² krova potrebno je 16,6 komada crepa.

• Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.
• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa (tokom postavljanja crepa voditi računa da se svaki sledeći red pomera za pola crepa / smaknuto). Polovine crepova dobijaju se sečenjem celih crepova na licu mesta.

• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.


Zbirni katalog
Toza Marković Kikinda