Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt
Toza Marković Kikinda

TIP M – 333

• Dimenzije: 400 x 245 mm
• Pokrivne dimenzije: 335 x 205 mm
• Masa: 2,5 kg
• Razmak letava: cca 335 mm
• Za 1 m² krova potrebno je 14,5 komada crepa.
• Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.


• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova. Svaki sledeći red pomerati za polovinu širine crepa (crep se može postaviti pravolinijski ili smaknuto.

• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

SPECIJALNI KOMADI CREPA


Antenski crep AC-333


Snegobranski crep SC-333


Ventilacioni crep VT-333


Završni levi crep ZL-333


Završni desni crep ZD-333


Polucrep PC-333


Čeona ploča FP-182


Trokraki žljebnjak – TKS 182


Žljebnjak M-185

Završni žljebnjak ZSG-182


Prelazni žljebnjak PS-182

Trokraki žljebnjak – TKS 182

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.


Zbirni katalog
Toza Marković Kikinda

Karakteristike završnih i specijalnih komada za M-333


Karakteristike
Preuzmite dokument