Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt
Toza Marković Kikinda

TIP M – 977 PORTUGALAC

• Dimenzije: 410 x 255 mm
• Pokrivne dimenzije: 345 x 210 mm
• Masa: 2,9 kg
• Razmak letava: cca 345 mm
• Za 1m² krova potrebno je 13,8 komada crepa.
• Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.


• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova (crep se postavlja pravolinijski).

• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja avanskog prostora obavezno korišćenje krovne folije.

• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanjem žicom.

SPECIJALNI KOMADI CREPA


Požljebnjački završni levi crep PZL-977


Podžljebnjački završni desni crep PZD-977


Završni levi crep ZL-977


Završni desni crep ZL-977


Podžljebnjački crep PC-977


Završni žljebnjak ZSG-182


Čeona ploča FP-182


Trokraki žljebnjak – TKS 182


Prelazni žljebnjak PS-182


Žljebnjak M-185

Žljebnjak M-185

Trokraki žljebnjak – TKS 182

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.


Zbirni katalog
Toza Marković Kikinda