Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt
Toza Marković Kikinda

TIP M – 993 HOLANDEZ

• Dimenzije: 400 x 245 mm
• Pokrivne dimenzije: 330 x 190 mm
• Masa: 2,6 kg
-Razmak letava: cca 330 mm
• Za 1m² krova potrebno je 16 komada crepa.
• Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.


• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 22°. Krov se pokriva sa desna na levo, počevši od strehe prema slemenu krova.
• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

SPECIJALNI KOMADI CREPA


Antenski crep AC-993


Podžljebnjački crep PC-993


Snegobranski crep SC-993


Ventilacioni crep VT-993


Podžljebnjački desni crep PDZ-993


Podžljebnjački levi crep PDL-993


Čeona ploča FP-182


Završni desni crep ZD-993


Završni levi crep ZL-993


Trokraki žljebnjak – TKS 182


Završni žljebnjak ZSG-182


Žljebnjak M-185


Prelazni žljebnjak PS-182


Završni žljebnjak ZSG-182

Žljebnjak M-185

Trokraki žljebnjak – TKS 182

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.


Zbirni katalog
Toza Marković Kikinda