Želite dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate.


Kontakt
Toza Marković Kikinda

TIP M – 997 BANAT

• Dimenzije: 405 x 230 mm
• Pokrivne dimenzije: 290-200 x 190 mm
• Masa: 2,6 kg
• Razmak letava: cca 290-200 mm
• Količina crepa potrebna za 1m² površine krova:
a) 18.2 komada pri razmaku letava od 290 mm
b) 26.3 komada pri razmaku letava od 200 mm

• Prema SRPS EN 539-2 u pogledu otpornosti prema mrazu odgovara za zonu B.


• U zavisnosti od klimatskih uslova, projektuje se nagib krova, ali ne manji od 25°. Konstrukcijom crepa omogućeno je postavljanje sa razmakom letava od 200 mm do 290 mm. Preporučuje se postavljanje crepa na razmaku letava od 280 mm. Krov se pokriva sa desna na levo počevši od strehe prema slemenu krova (tokom postavljanja crepa voditi računa da se svaki sledeći red pomera za pola crepa / smaknuto).

• U slučaju malog nagiba krovne ravni manjeg od 22° i korišćenja tavanskog prostora obavezno je korišćenje krovne folije.
• U slučaju potrebe, omogućeno je učvršćivanje crepa za letve zakivanjem ili vezivanje žicom.

SPECIJALNI KOMADI CREPA


Završni levi crep ZL-997


Završni desni crep ZD-997


Polovina završnog levog crepa PZL-997


Polovina završnog desnog crepa PZD-997


Ventilacioni crep VT-997


Snegobranski crep SC-997


Antenski crep AC-997


Žljebnjak M-184


Završni levi žljebnjak ZLS-184


Završni desni žljebnjak ZDS-184


Trokraki žljebnjak – TKS 182


Trokraki žljebnjak – TKS 182

Zbirni katalog grube keramike Toza Marković.


Zbirni katalog
Toza Marković Kikinda